Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Från och med 2013-03-20 är Marie vald som styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag Skaraborg. Hon har tidigare suttit med som styrelsesuppleant.

Att vara medlem i Sveriges Åkeriföretag Skaraborg ser vi som en självklarhet då Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och de arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.

God kreditvärdighet, AA

Vi är mycket stolta över (att efter 2 bokslutsår) kunna visa att vi den 1 mars 2013 har uppnått rating AA (god kreditvärdighet) i Soliditets kreditvärderingssystem. Normalt sett brukar rating AA inte kunna uppnås förrän efter 5 bokslutsår. Rating AAA kan inte uppnås förrän man drivit aktiebolag i 10år.

 

 

Se vårt Ratingintyg

För mer information angående Soliditets kreditvärderingssystem, se www.soliditet.se

Öppet hus på Fordon- Transportprogrammet Gymnasium Skövde

Bilder från när vi deltog i Öppet hus på Fordon- Transportprogrammet Gymnasium Skövde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår praktikant Fanny Jakobsson till vänster i bild.

 

För mer info angående samarbetet med Fordon-transportprogrammet se information under menyval Övrigt.

1 2 3