Kvalitet, Miljö, Integritet och Trafiksäkerhet

Kvalitet för Budkompassen AB innebär:

  • Gods ska levereras enligt kundens önskemål.
  • Gods ska hanteras varsamt för att minimera risken för skador.
  • Medarbetarna ska ha ett gott och förtroendeingivande uppförande hos kunder.

I enlighet med GDPR har vi nu tagit fram en Integritetspolicy:

Miljöarbete för Budkompassen AB innebär:

Trafiksäkerhet för Budkompassen AB innebär:

  • Att alltid använda säkerhetsbälte.
  • Transportuppdragen ska planeras så att kör- och vilotidsreglerna uppfylls.
  • Anpassa körningen efter rådande väg- och trafikförhållanden.
  • Att chaufförerna aldrig ska utföra en transport med alkohol eller starka mediciner i kroppen.
  • Dagligt underhåll av fordonsparken så fordonen är driftsäkra.