VIKTIG INFORMATION FRÅN OCH MED 2020-01-01


Från och med 2020-01-01 så kommer vi inte längre att utföra några transporter.

Företaget kommer vara vilande tillsvidare och inte bedriva någon verksamhet.

Jag vill passa på att tacka alla kunder som anlitat oss under våra verksamma år 2010-2019. Ni har betytt oerhört mycket för oss.

Bild Marie

Marie Jonsson, Budkompassen AB
marie@budkompassen.se