arrow
arrow

Start

Välkommen till Budkompassen, ”Vi kör nord, syd, öst och väst. Dit det passar dig bäst.” Om ni är i behov av bud- och godstransporter så hoppas vi att ni ser oss som det självklara valet.

För mer information om oss och vår verksamhet se information under de olika menyvalen eller kontakta oss på telefonnummer: 0733-401102.

OBS! Vi försöker lösa transporter oavsett tidpunkt på dygnet, så tveka inte att kontakta oss på telefonnumret ovan, när ni än är i behov av transporter, dag som natt!

English version
Welcome to
Budkompassen, We drive north, south, east and west. In the direction that suits you the best.”If you are in need of courier and freight services, we hope that you see us as the obvious choice.

For more information about us and our company see the information under the various menu options or contact us at phone number: +46 (0)733-401102.

NOTE: We try to solve transportation regardless of the time of day, so do not hesitate to contact us at the phone number above, when you may be in need of transportation, day or night!