Välkommen till Budkompassen - med utgångsort Tidan


Vi välkomnar gamla- som nya kunder att kontakta oss när det gäller bud- och godstransporter upp till 1300kg .

  • Vi har utökat andelen fasta uppdrag.
  • Utökat samarbetet med andra aktörer inom budbranschen.
  • Anpassat fordonsparken och personalstyrkan.
  • Den viktigaste förändringen - att vi arbetar med rätt saker och återfått glädjen i att utföra budtransporter.

Jag vill passa på att tacka alla kunder som varit/är oss trogna under våra drygt 8 verksamma år.

Förtydligande
  • Vi utför INTE någon form av bohags-/flyttransporter.
Med vänliga hälsningar, Marie Jonsson Bild Marie *******